CBP maakt prioriteit van privacy op het werk

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) maakte op de Internationale Dag van de Privacy vijf thema’s bekend waarop het zich dit jaar concentreert. Een ervan is ‘persoonsgegevens in de arbeidsrelatie’.

Het CBP heeft in verschillende onderzoeken geconcludeerd dat bedrijven niet altijd zorgvuldig omgaan met de
persoonsgegevens van hun werknemers. Zo stelde het vast dat bedrijven medische gegevens van werknemers
verwerkten, en dat ze op een verkeerde manier cameratoezicht uitoefenden.

Ook de beveiliging van persoonsgegevens is de CBP een zorg. De enorme reikwijdte van ict, samen met het
beschikbaar zijn van 'big data', maken dat het belang van beveiliging sterk is toegenomen, want als er iets
misgaat kan dat grote gevolgen hebben. Het CBP heeft hiervoor richtsnoeren gepubliceerd.

In 2015 treedt naar verwachting de meldplicht datalekken in werking. Organisaties worden verplicht om inbreuken
op de beveiliging die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden – aan het CBP, en in
veel gevallen ook aan mensen van wie de gegevens zijn.

Bron: SDU, inzicht@OR 19 febr 2015

Schuiven naar boven