code rood, lekker thuiswerken?

Hevige sneeuwval zorgde naast een code oranje voor een code rood afgelopen week. Dit zorgde naast veel gedoe in het verkeer en OV ook voor veel discussies binnen bedrijven, kan je dan gewoon thuis werken?

Veel organisaties hebben de mogelijkheid om thuis te werken geregeld en veel van deze bedrijven maakten daar vorige week  gebruik van. Helaas kan niet iedereen kan hiervan profiteren, zo zijn in de sectoren als zorg en onderwijs andere mensen afhankelijk van de fysieke aanwezigheid van werknemers en moeten er dus andere afspraken worden gemaakt. Bouwvakkers werken ook vaak gestaag door en schuilen anders wel in hun keet. Er zijn natuurlijk ook afspraken gemaakt in de CAO waaraan de werknemer en werkgever zich moeten houden bij slechte weersomstandigheden.

Meestal komen leidinggevenden en werknemers er samen wel uit. Als de werknemer zelf al heel flexibel in zijn mogelijkheden is, is overleg hierover vaak niet eens nodig. Maar voor werknemers die niet thuis kunnen werken geldt zo’n dag als snipperdag of extra vakantiedag, behalve als de werkgever bij code rood aangeeft dat werknemers thuis mogen blijven. Er zijn vaak ook andere maatregelen te treffen; met begin en eindtijd van werkzaamheden te schuiven bijvoorbeeld. Daar is afgelopen week ook weer flink gebruik van gemaakt.

Wet Flexibel Werken
Mocht je werkgever nou erg star zijn in de mogelijkheden tot thuis werken, waardoor je bij een code rood gedwongen word een vakantiedag op te nemen, lees dan eens dit artikel. Op 1 januari 2016 is de Wet Flexibel Werken ingegaan, die regelt dat een werkgever een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden alleen afwijzen indien er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Meer informatie via de link.

Invloed van de OR
De ondernemingsraad heeft hier in principe ook iets over te zeggen. De OR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, intrekken of wijzigen van een regeling op het gebied van werktijden. Elke organisatie heeft zijn eigen regels over werktijden en er zijn vaak extra afspraken over gemaakt in de CAO. Soms heeft een OR ook extra bevoegdheden die hierin staan beschreven. In de CAO van de zorg staat bijvoorbeeld dat er met de OR een kader voor de werktijden moet worden overeengekomen. Artikel 27, lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt het instemmingsrecht van de OR voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van een werktijdregeling. Hieronder vallen ook het thuiswerken en flexibele arbeidstijden. Maar natuurlijk ook dienstroosters, pauzes en bijvoorbeeld ploegendiensten. Verder is hierover veel te vinden in de arbeidstijdenwet.

Bron: NOS
 

Schuiven naar boven