nog steeds verschil beloning mannen en vrouwen

Het college voor de rechten van de mens heeft verschillende onderzoeken laten uitvoeren waaruit blijkt dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen die hetzelfde werk doen.

Het CBS voert sinds 2008 iedere twee jaar onderzoek uit naar het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in het kader van de ‘loonkloof’. In 2014 was deze bij het bedrijfsleven 20% en de overheid 10%. Er zijn tot nu toe drie onderzoeken gedaan bij ziekenhuizen, hogescholen en nu als laatste onderzoek bij verzekeringsmaatschappijen. Iedere organisatie heeft een eigen beloningsbeleid en een eigen bedrijfs-cao. In de casestudies zijn geen aanwijzingen gevonden dat de beloningsmaatstaven uit de cao, of het interne personeels- en beloningsbeleid in zichzelf discrimineren naar sekse. Bij de verzekeringsmaatschappijen komt het volgende wel naar voren uit het onderzoek:

De volgende items geven de grootste risico’s op beloningsonderscheid

  • Te hoge of lage inschaling van het aanvangssalaris, bijvoorbeeld om groeiperspectief te bieden
  • Onderhandelingen;
  • Aansluiting bij het laatst verdiende salaris;
  • Ontbreken van informatie in de personeelsdossiers over toegepaste normen bij inschaling;
  • Ontbreken van informatie in de personeelsdossiers over de salarisgroei of over salarisverhoging die de leidinggevende vaststelt bij bevordering naar een hogere functie;
  • Onjuiste toepassing bevorderingspercentages;
  • Toepassing salarisgaranties, vooral na fusie en reorganisatie;
  • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en toeslagen.

Uitkomsten van het hele onderzoek vind u hier terug.

Ondernemingsraad
Artikel 28 van de WOR geeft aan dat de OR de taak heeft te waken voor discriminatie en mede zorg te dragen voor een gelijke behandeling. Verder heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht als het beloningsbeleid wijzigt en kan deze dus bespreekbaar maken. Op de site van het college voor de mens is een checklist te vinden waarmee uw organisatie kan beoordelen hoe neutraal het beloningsbeleid is vormgegeven.

Bron: Mensenrechten
 

Schuiven naar boven