Controle SZW op werkdruk accountantsbureaus

Er blijkt uit verschillende onderzoeken dat vooral jonge werknemers die in de financiële markt werkzaam zijn een groot risico lopen op werkstress en werkdruk. Dit is voor Inspectie SZW genoeg reden om dit jaar extra in te zetten op controles bij accountantsbureaus.

De werkdruk bij jonge werknemers in deze sector komt onder andere door een personeelstekort en de balans tussen werk en privé die vaak niet op orde is. Verder zijn er hoge verwachtingen van klanten, de eigen organisatie, het verdienmodel en visie op de kwaliteit van de audit.

Veel jonge werknemers blijken dus last te hebben van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkstress en te hoge werkdruk kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim en eventueel uitval van de werknemer. Daar zit geen werknemer en werkgever op te wachten natuurlijk. De toekomst voor medewerkers kan er hierdoor heel anders uitzien en het kost de organisatie veel geld.
Het is niet (wettelijk) verplicht om PSA tegen te gaan maar de inspectie gaat accountantsbureaus wel controleren of er hierop beleid wordt gevoerd. Naast accountantsbureaus werden eerder al inspecties op PSA uitgevoerd bij medewerkers in de zorg, gerechtsdeurwaarders en gevangenissen.

Rol Ondernemingsraad
De OR heeft de taak om te waken voor goede arbeidsomstandigheden (artikel 28 Wet op de ondernemingsraden) en er dus ook op te letten of de organisatie voldoende maatregelen neemt om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) uitvallen. Verder heeft de OR verschillende instrumenten om te monitoren hoe het met de werkstress en werkdruk is gesteld. De uitkomsten van een medewerkers(tevredenheid)onderzoek, de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) en ziekteverzuimcijfers kunnen onderbouwen dat er mogelijk acties ondernomen moeten worden. Verder is in de Arbowet vastgelegd dat er periodiek overleg plaats moet vinden tussen de preventiemedewerker, OR en Arboarts.

Voor OR-en in de financiële sector dus genoeg mogelijkheden om een rol van betekenis te kunnen spelen bij het voorkomen en bestrijden van uitval door een te hoge werkdruk en werkstress.

Bron: SZW

Schuiven naar boven