Onbetaald overwerken, normaalste zaak van de wereld?

Onlangs heeft ADP (HR-dienstverlener) de uitkomsten van ‘the workforce view 2019’ op haar website gepubliceerd en blijkt dat we in Nederland en Europa massaal veel overwerken. In Nederland maakt meer dan 50% van de werknemers onbetaald overuren en in andere Europese landen werkt zestig procent over.

Uit ‘The Workforce View’, die afgenomen is onder ruim 10.000 werknemers waaronder 1400 Nederlanders, blijkt dat wij in Nederland gemiddeld 5 uur per week overwerken. Nu is er in eerste instantie niets mis met wat overwerk als dit maar vrijwillig is en het aantal uren acceptabel.  Te lange werkweken en te hoge werkdruk kunnen natuurlijk stress-verhogend werken en vervolgens leiden tot een burn-out en verminderde arbeidsproductiviteit.  Dit zijn natuurlijk risico’s waar de medewerkers en werkgevers niet op zitten te wachten.  In deze tijd van arbeidskrapte en economische groei is het extra belangrijk te waken dat hierin juiste keuzes worden gemaakt.

Rol Ondernemingsraad
De OR heeft de taak om te waken voor goede arbeidsomstandigheden (artikel 28 Wet op de ondernemingsraden) en kan het omgaan met overwerk natuurlijk op de agenda zetten. Hoe wordt bijvoorbeeld het overwerk gewaardeerd en welke afspraken gelden er? Uit het onderzoek blijkt dat een op de vijf medewerkers tussen de 5 en 10 uur overwerkt en 10% zelfs meer dan tien uur. Het is natuurlijk belangrijk zoveel mogelijk medewerkers gezond en gemotiveerd te houden in het belang van het functioneren van de organisatie en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verder heeft de OR instemmingsrecht bij het wijzigen van arbeidstijden als hier sprake van mocht zijn.

Een heel ander aspect dat verder uit het onderzoek blijkt is dat 75% van de millennials ontslag zou overwegen als blijkt dat de werkgever mannen en vrouwen verschillend zou belonen.  Beloningsverhoudingen zijn bij organisaties waar meer dan honderd werknemers in dienst zijn een verplicht onderwerp om te bespreken met de bestuurder per 1 januari 2019 (artikel 23 lid2 WOR).

Bron: www.adp.nl

Schuiven naar boven