Deel wet “Werk en zekerheid” gaat in per 1 juli 2014

Sommige van de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid gaan – als de Eerste Kamer met de wet instemt – al in per 1 juli 2014. Zorg ervoor dat uw OR op de hoogte is van deze veranderingen die vooral de werknemers met tijdelijke contracten raken. Controleer daarbij of de organisatie ook al bezig is met de voorbereidingen.

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid gaat het ontslagrecht op de schop en gelden er straks strengere voorwaarden voor het werken met flexwerkers. De belangrijkste wijzigingen uit deze wet – zoals de hervorming van het ontslagrecht en de verkorting van de ketenbepaling – treden pas in werking per 1 juli 2015.

Maatregelen Wet werk en zekerheid per 1 juli 2014
De onderstaande maatregelen gaan echter al per 1 juli 2014 in:

  • Er komt een wettelijke aanzegtermijn voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Hoewel de officiële datum van inwerkingtreding van dit voorstel 1 juli 2014 is, geldt er voor bestaande tijdelijke contracten een overgangsregeling. Sluit de bestuurder vóór 1 juli 2014 een tijdelijk contract dat tijdens de looptijd deze datum overschrijdt, dan hoeft hij pas per 1 augustus rekening te houden met de aanzegtermijn.
  • De bestuurder mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  • De bestuurder mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Hij moet dit belang onderbouwen in het beding.

Mogelijk al na twee jaar vaste arbeidsovereenkomst

De verkorting van de ketenbepaling gaat pas in per 1 juli 2015. Toch is het belangrijk om ook hierover op tijd na te denken. Deze regeling kan er namelijk voor zorgen dat werknemers met een tijdelijk contract straks al na twee jaar in plaats van drie jaar kunnen worden ontslagen. De regeling kan ook gunstiger uitpakken voor de werknemer, namelijk als hij juist al na twee jaar een overeenkomst voor onbepaalde tijd krijgt aangeboden. De nieuwe ketenbepaling geldt alleen voor contracten die de bestuurder sluit per 1 juli 2015. Voor contracten die tijdens de looptijd deze datum overschrijden, gelden de oude regels en geldt dus nog de maximale termijn van drie jaar.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven