invoering rijksbrede ondernemingsraad

Het kabinet gaat aan de slag met de invoering van een rijksbrede ondernemingsraad. Dit gebeurt op voorstel van Minister Blok van Wonen en Rijksdienst. De oprichting sluit aan bij de ideeën om de rijksdienst meer als één concern te laten functioneren.

De samenwerking tussen ministeries neemt steeds meer toe. Volgens de Hervormingsagenda is het de bedoeling om de samenwerking tussen de ministeries te vergroten, waardoor het mogelijk is om taken en processen efficiënter uit te voeren. Er is nu behoefte om de inrichting van de medezeggenschap binnen de overheid aan te laten sluiten op de meer gezamenlijke aanpak van de ministeries. Tot nu toe is de medezeggenschap per ministerie georganiseerd.

In overleg met de huidige medezeggenschap binnen de Rijksoverheid wordt de komende tijd bepaald hoe de rijksbrede OR het beste vorm kan krijgen en welke onderwerpen op de agenda moeten komen. Als bestuurder bij de rijksbrede OR zal de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties optreden.

Bron: OR rendement

Schuiven naar boven