Dijsselbloem: meer invloed OR bij fusies en overnames

Als het aan de minister van Financiën (Dijsselbloem) ligt krijgt de OR nog meer te zeggen bij overnames van potentiële kopers uit het buitenland.

De afgelopen weken zijn er verschillende overnamepogingen geweest van kopers uit het buitenland. Het Belgische Mediahuis wil TMG overnemen, waarbij de centrale ondernemingsraad van TMG naar de Ondernemingskamer is gestapt. Zij zouden in een adviesprocedure (artikel 25 WOR) invloed uit kunnen oefenen, maar hebben die kans niet gehad. De COR wil naar voren brengen dat ook andere partijen (zoals Talpa van John de Mol) een eerlijke kans moeten krijgen bij de overname. Een ander voorbeeld is Kraft Heinz met een bod van 134 miljard euro op Unilever, waar Unilever overigens niet voor is gezwicht.

Feiten uit onderzoek
Volgens Dijsselbloem zijn 11 van de 25 AEX-fondsen slecht beschermd tegen overnames uit het buitenland. Zij staan als het ware in de reclame met goed gespekte kassen, mede door weinig investeringen tijdens de crisis en zijn dus erg interessant voor overname. Uit eerder onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat kleinere en middelgrote beursbedrijven onbeschermd zijn (41 van de 95 beursgenoteerde ondernemingen).

Rol Ondernemingsraad en WOR
Volgens Dijsselbloem moet de OR wettelijk nog meer te zeggen krijgen bij overnames uit het buitenland. Het lastige daarbij is dat de invoering van wetgeving veel tijd met zich meebrengt en de OR al bevoegdheden heeft ten aanzien van fusies en overnames. In artikel 25 lid 1 a en b staat het volgende:

1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot:

  • overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan;
  • het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming.

Hiermee heeft de OR al veel invloed zoals het voorbeeld van TMG illustreert. Het zal veel meer moeten gaan over de rol die de OR hierbij opeist en hoe de ondernemer de OR vroegtijdig betrekt bij de besluitvorming.

Bron: Financieele Dagblad

Schuiven naar boven