Duidelijk criteria voor thuiswerken

thuiswerken criteria

Een van de belangrijkste maatregelingen om de gevolgen van corona in te perken is het thuiswerken. Nog niet alle werkgevers en werknemers houden zich aan de maatregelingen om thuis te werken ook al zou dat kunnen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en TNO. Het kabinet stelt samen met de vakbonden criteria voor thuiswerken op.

Maatregelingen kabinet

Het kabinet maakt vijf miljoen euro vrij om thuiswerken verder te stimuleren en halverwege februari van dit jaar zullen de criteria bekend worden gemaakt. Dit zal werkgevers en werknemers meer duidelijkheid geven over de (on)mogelijkheden van thuiswerken. Ook zal de inspectie SZW met eventuele andere toezichthouders optreden bij meldingen over het niet opvolgen van de criteria. Verder werkt het kabinet aan een spoedwetswijziging om panden te mogen sluiten bij besmetting op grote schaal.  

Onderzoek TNO: gezondheid niet verslechterd

Uit onderzoek van TNO blijkt gelukkig wel dat de gezondheid van de werknemers die in het najaar van 2020 thuis werkten niet is verslechterd ten opzichte van een jaar eerder. Thuiswerken brengt kansen en bedreigingen mee en medewerkers hebben wel ondersteuning nodig. Uit een peiling van TNO blijkt dat eenzaamheid een belangrijk aandachtspunt is. Uit het onderzoek blijkt verder dat we natuurlijk langer achter het beeldscherm zitten en meer repeterende bewegingen maken. Op de langere termijn kan dit negatieve gevolgen hebben voor onze gezondheid.

Rol ondernemingsraad

De OR heeft een belangrijke rol bij het arbobeleid van een organisatie. Zo heeft de OR instemmings-bevoegdheid bij de uitvoering van de RI&E en het plan van aanpak en zal de thuiswerkplek ook hierin moeten worden meegenomen. Het gaat om een wijziging in de arbeidsomstandigheden en dit staat omschreven in artikel 27 1 d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het ontbreken van een deugdelijke RI&E en niet voldoen aan de zorgplicht (art. 3 Arbowet) kan de werkgever ook behoorlijke boetes opleveren.

Verder heeft de OR de taak om volgens artikel 28 WOR te waken voor goede arbeidsomstandigheden.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Schuiven naar boven