Een OR-beleid gebaseerd op achterbanonderzoek

Vorige week publiceerde het CBS de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013. Uit dat rapport blijkt dat werknemers het belang van medezeggenschap waarderen met een 7,3. Hun eigen OR, MR of PVT beoordelen ze met een 6,4 een stuk lager.

Uit het onderzoeksrapport (pdf) van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 blijkt dat werknemers de medezeggenschap binnen de eigen organisatie met een 6,4 lager beoordelen dan het algemeen belang dat zij eraan hechten (7,3). Daarmee laten werknemers indirect weten dat zij vinden dat de medezeggenschap in hun onderneming beter zou kunnen. Overigens stellen werknemers het belang van lokale medezeggenschap boven het belang van vakbonden. Zo scoort het belang van vakbonden een 7,0.

Organiseer uw eigen achterbanonderzoek

Nu hoeft u op basis van deze cijfers natuurlijk geen conclusies te trekken voor de tevredenheid over uw eigen raad. Toch is het wel slim om hier zelf onderzoek naar te doen. Met een achterbanenquête kunt u onder de werknemers peilen in hoeverre (het werk van) uw OR zichtbaar is, hoe bereikbaar zij de OR vinden en welk belang zij hechten aan de speerpunten van uw OR.

Vraag naar medezeggenschap in het algemene tevredenheidsonderzoek

U hoeft in de enquête niet per se te vragen met welk rapportcijfer de werknemers uw OR beoordelen. Stelt u veel gerichte vragen over de tevredenheid en zichtbaarheid van uw OR-werk, dan kunt u op basis van de antwoorden zelf wel bepalen in hoeverre de achterban tevreden is met uw OR. Het opzetten van een achterbanenquête is een flinke klus. U kunt daarom ook overwegen om in overleg met de afdeling HR een aantal vragen over medezeggenschap op te nemen in het algemene medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven