OR-leden gebruiken recht op scholing te weinig.

Er zijn maar weinig OR-leden die hun recht op scholing volledig weten te benutten. Gemiddeld heeft 15% van de OR-leden in 2013 zelfs helemaal geen scholing gevolgd, zo blijkt uit onderzoek van FNV. OR-leden hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op scholing van voldoende kwaliteit en minimaal vijf dagen scholing per jaar.

FNV Bondgenoten en FNV Formaat hebben onderzoek gedaan naar de scholing van ondernemingsraden. Uit de resultaten blijkt dat bijna alle OR-leden in 2013 maximaal zeven tot acht dagdelen aan scholing volgden. Slechts 3% volgde negen of tien dagdelen scholing. Daarmee werd het volledige aantal van vijf dagen scholing (tien dagdelen) zelden behaald. De vragenlijst werd half oktober 2013 online gezet en ingevuld door 159 OR-leden. De resultaten zijn vooral van toepassing op OR’en in profitorganisaties.

37% van de OR-leden volgt minder scholing

Van de OR-leden geeft 37% ook aan dat ze – vergeleken met eerdere jaren – in 2013 minder scholing volgden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat er minder geld is door de crisis, dat de werkdruk in de organisatie erg hoog is of dat de bestuurder de scholing tegenhoudt. Om te bezuinigen op de kosten voor OR-scholing volgen OR’en minder dagdelen aan scholing, maar zij bezuinigen ook op hotelovernachtingen, vragen meer offertes op en onderhandelen over de prijs.

OR onbekend met versterkt scholingsrecht

De WOR-heffing en de GBIO-subsidie zijn opgeheven per 1 januari 2013. Voor alle andere wijzigingen in de WOR kunt u terecht bij de vaktool ‘Wijzigingen in de WOR 2013’. Zo is de wet op het gebied van scholing uitgebreid. In artikel 18 WOR staat nu dat OR-leden recht hebben op scholing van voldoende kwaliteit. De kosten van de scholing komen nog steeds voor rekening van de bestuurder (artikel 22 WOR). Dit wordt het ‘versterkt scholingsrecht’ genoemd. Uit het onderzoek van FNV bleek dat 72% van de OR-leden niet wist wat dit betekende.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven