Eerlijk zullen wij alles delen en beslissen

Er zijn twee wetsvoorstellen ingediend door Mahir Alkaya (tweede Kamerlid SP) te weten ‘Wet eerlijk delen’ en ‘Wet eerlijk beslissen’. Uit beide wetten volgen mogelijk wijzigingen in de bevoegdheden voor de ondernemingsraad. Met de voorstellen tot wetswijzigingen wil de SP dat werknemers meer invloed krijgen op de verdeling van winst en koers van grote organisatie met meer dan honderd werknemers.

Benut initiatiefrecht OR (WOR artikel 23)

Met de Wet ‘Eerlijk Delen’ wil het Kamerlid bewerkstelligen dat werknemers de mogelijkheid krijgen om meer te participeren in het eigenaarschap van de organisatie en daarbij ook de lasten en lusten kunnen ontvangen. Zo wil Alkaya de ondernemingsraad in stelling brengen door het initiatiefrecht te kunnen benutten bij het verzoek tot instelling van een administratiekantoor. Deze zal certificaten uitgeven voor de werknemers om zo meer collectief eigenaarschap te creëren.

Uitbreiden instemmingsrecht OR (WOR artikel 27)

Met de Wet ‘Eerlijk beslissen’ wil het Kamerlid het instemmingsrecht van de OR uitbreiden Zo zal de OR bij grote organisaties (100 plus werknemers) bij wijzigingen in de organisatie waarvoor nu het adviesrecht geldt, instemmingsrecht (artikel 27) moeten krijgen. Verder zal de OR voordat hij beslist de achterban moeten peilen. De toepassing van 25 lid 1 zal alleen gaan gelden voor organisatie met minder dan 100 werknemers.

Ook zal de OR instemmingsrecht krijgen bij wijzigingen van de beloning van bestuurders en commissarissen.

Uitbreiding organisatie verkiezingen (WOR artikel 6 en 12)

In het voorstel (dat ter internetconsultatie voorligt tot 17 november en daarna als voorstel door de Tweede en Eerste Kamer moet) wil Alkaya een vaste datum afspreken voor het houden van de verkiezingen namelijk 1 mei (of eerste werkdag daarna). Tot slot komt er een voorstel om artikel 12 van de WOR uit te breiden waaruit volgt dat OR-leden aftreden in de eerste vergadering die volgt op de uitslag van de verkiezingen van de nieuwe OR.

Bron: Recht.nl

Schuiven naar boven