Rol OR tijdens Corona; SER komt met een handreiking ‘Wat mag, moet en kan?’

SER komt met handreiking rol OR tijdens Corona

Bestuur, directie, werknemers en de OR hebben een gemeenschappelijk belang tijdens de gevolgen van Covid-19; de crisisperiode zo goed mogelijk doorkomen. De OR en bestuurder worden met nieuwe problemen opgezadeld en dat vraagt om goed overleg en samenwerking.

De SER commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft een handreiking gepubliceerd die in gaat op medezeggenschap in coronatijd. De handreiking gaat in op het overleg met de bestuurder en contact van de OR met collega’s en vakbond. Deze handreiking gaat onder andere in op de NOW-regeling, veranderen van arbeidsvoorwaarden, reorganisaties. Maar zeker ook het veilig en gezond thuiswerken gerelateerd aan bijvoorbeeld privacy van collega’s. Verder is er aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor het werk van de OR en gevolgen voor scholing en verdeling van verantwoordelijkheid tussen OR, vakbond en directie.

Bron: SER.nl

www.avmtraining.nl

Schuiven naar boven