herstart nodig Huis voor Klokkenluiders

Deze week werd in een persbericht op de site van het Huis voor Klokkenluiders bekend gemaakt dat het bestuur van de organisatie een herstart noodzakelijk vindt.

Na het advies van Maarten Ruys, die in opdracht van het bestuur de werkwijze van het huis onderzocht, heeft het bestuur de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd een interim-bestuur in te stellen. Het huidige bestuur treedt per 8 januari af. Het huis blijft ondertussen operationeel.

Belangrijkste conclusies van het rapport:

  • Ruys erkent wel dat er een bestaansrecht is voor het Huis
  • Er moeten aanpassingen komen in de werkwijze van de organisatie
  • Er zijn meerder organisaties in het huis opgegaan waardoor ‘fusiepijn’ is ontstaan
  • Er is te weinig tijd gereserveerd om werkprocessen af te stemmen
  • In de wet is aangegeven dat er een scheiding moet zijn tussen advies en onderzoek, dat maakt het integraal aansturen lastig
  • Er is geen eenduidige en heldere visie
  • Er is verdeeldheid zowel bij bestuur als medewerkers
  • Geen draagvlak voor bestuur

Ondernemingsraad
De Wet Huis voor Klokkenluiders is sinds 1 juli 2016 ingesteld. Alle organisaties met 50 werknemers (of meer) moeten een meldregeling hebben vastgesteld. Werknemers kunnen een melding maken van misstanden in hun organisatie. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij de invoering of wijziging van de interne meldregeling. Onlangs is nog gebleken dat veel organisaties nog geen goed functionerende meldregeling hebben.

Voor meer informatie: huisvoorklokkenluiders

Schuiven naar boven