let op: boetes bij niet naleven nieuwe Arbowet

Heeft je organisatie de aanpassing van de ARBOwet van juli 2017 nog niet opgepakt, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inspectie SZW) een boete opleggen. Meestal na een waarschuwing. Maar ontbreekt er een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts dan kan direct een boete van € 1.500 opgelegd worden.

Welke boetes hanteert Inspectie SWZ?

Boetes basiscontract

€ 1.500 voor het niet hebben van een basiscontract (boete zonder waarschuwing).
€ 750  als het basiscontract niet compleet is.
€ 750 niet in basiscontract opgenomen: het adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen.
€ 1.500 als de werkwijze van de bedrijfsarts niet opgenomen is in het basiscontract.


Boetes preventiemedewerkers

€ 1.500 voor het niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers).


Boetes open spreekuur

€ 1.500 voor werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur.


Boetes rol van de bedrijfsarts

€ 1.500  geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts.
€ 1.500 bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken.
€ 340  niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende werknemers als er géén OR of PVT is.


Boetes second opinion

€ 1.500 geen mogelijkheid tot second opinion.
€ 750   het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion.


Andere boetes naleving ARBOwet

Natuurlijk blijven de andere boetebedragen bij het niet nakomen van de arbowet nog steeds van kracht. Zo geldt een boete van €50.000,00 wanneer een werkgever een arbeidsongeval niet direct meldt, waardoor de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten. Meer informatie over de boetes zijn te vinden op: Beleidsregel boeteoplegging.

Schuiven naar boven