recht op scholing & richtbedragen 2018 SER

De SER (sociaal economische raad) heeft deze week de richtbedragen vastgesteld voor 2018. Elke OR heeft recht op scholing volgens de Wet op ondernemingsraden.

Voor een maatwerkcursus voor de hele OR is het richtbedrag vastgesteld op 1000 euro per dagdeel. Vorig jaar was dit nog 995 euro. Een maatwerkcursus is een cursus die gericht is op de ontwikkeling van de hele ondernemingsraad, zie ook Maatwerkcursussen avM.

Het richtbedrag voor cursussen met een open inschrijving is gedaald van 170 euro naar 165 euro per dagdeel. Het gaat hierbij op een cursus met een vooraf vastgesteld programma waaraan OR-leden kunnen deelnemen, zie ook Open Inschrijvingen avM.

De bedragen zijn exclusief BTW.

Rechten van OR

In de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) staat in artikel 18 en 22 dat een OR recht heeft op scholing. Veel OR-en maken per jaar gebruik van twee a drie dagen training terwijl zij recht hebben op minimaal 5 dagen, dit is natuurlijk een gemiste kans, want naast leerzaam is zo'n cursus ook nog eens erg leuk en goed voor de teamspirit!

Het volldige rapport van de SER over de richtbedragen vindt u hier.

Bron: SER

Schuiven naar boven