mantelzorger kent verlofmogelijkheden niet

De helft van de mantelzorgers neemt op dit moment reguliere vrije dagen op om zorg te verlenen aan een naaste. Veel mantelzorgers zijn onbekend met de verschillende wettelijke verlofregelingen waarop ze onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen. Aan die onbekendheid wil het kabinet een eind maken.

Naar aanleiding van de arbeid-en-zorgtop waarover u in het bericht ‘Concrete plannen voor uitbreiding zorgverlof’ al het een en ander kon lezen, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat het kabinet de komende jaren de belastbaarheid van mantelzorgers nauwlettend in de gaten zal houden. Er zijn in Nederland ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers, van wie 2,6 miljoen intensief en langdurig zorg verlenen (meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden). In 2012 voelden 220.000 mantelzorgers zich zwaarbelast. Overbelasting kan tot gezondheidsklachten en verzuim leiden en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in gevaar brengen.

Mantelzorgers kennen wettelijke verlofmogelijkheden onvoldoende
De helft van de mantelzorgers neemt gewone vrije dagen op om zorg te verlenen. Ze zijn vaak onvoldoende op de hoogte van wettelijke verlofregelingen, zoals kortdurend en langdurend zorgverlof. Om mantelzorgers te ontlasten en beter voor te lichten, wil het kabinet de komende tijd daarom:

  • werkgevers en werknemers stimuleren om afspraken te maken over de combinatie van arbeid en (mantel)zorg;
  • de verlofregelingen zodanig aanpassen dat er rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen. Het moet voor een mantelzorger bijvoorbeeld ook mogelijk worden om verlof op te nemen als hij geen familiebetrekking heeft met de zieke;
  • voor goede en betaalbare kinderopvang met flexibele openingstijden zorgen;
  • stimuleren dat mannen en vrouwen de zorgtaken gelijk verdelen.

Tips voor het opzetten van mantelzorgvriendelijk beleid
Wilt u in uw organisatie aan de slag met werk en mantelzorg, dan kunt u terecht op de website Werk & Mantelzorg, of vraag de avM om advies.


Bron: OR rendement

Schuiven naar boven