nieuwe branche-RI&E biedt de OR kansen

In 2016 komen er een hoop nieuwe branche-RI&E’s bij. Deze instrumenten helpen uw organisatie een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen en uit te voeren. De ondernemingsraad (OR) kan het initiatief- en instemmingsrecht benutten om gebruik van de branche-RI&E’s te stimuleren.

Op basis van artikel 27 lid 1 van de WOR (Wet op de ondernemingsraden) heeft de OR instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een arboregeling. Wil de bestuurder een nieuw instrument benutten voor de RI&E (tools), dan is dit voornemen dus instemmingsplichtig. Maar de OR kan natuurlijk ook eerst het initiatiefrecht (artikel 23 WOR) benutten om het instrument onder de aandacht van de bestuurder te brengen.

Kleine werkgever kan vrijstelling krijgen met branche-RI&E
Gebruik van een goedgekeurde branche-RI&E kan kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) vrijwaren van de plicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. Voor werkgevers met een ondernemingsraad is dit uiteraard niet het geval. Wel kunnen zij het RI&E-instrument voor hun branche uitstekend benutten als hulpmiddel.

De nieuwe branche-RI&E’s van 2016
Op rie.nl zijn nu al nieuwe instrumenten gepubliceerd voor de volgende branches:

  • bouwnijverheid
  • houthandel
  • geestelijke gezondheidszorg
  • schoonmaak en glazenwassers
  • uitgeverijen
  • zeescheepvaart

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven