onenigheid over medezeggenschap ambtenaren

De Departementale Ondernemingsraad van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) verzet zich tegen de invoering van een groepsondernemingsraad (GOR) en stapt naar de rechter. Volgens de OR is de zetelverdeling oneerlijk en worden niet alle ambtenaren vertegenwoordigd.

De voorzitter van de Departementale Ondernemingsraad van V&J, Arjan de Zwart, zegt gesteund te worden door bijna alle 90 overige ondernemingsraden binnen het ministerie. Zij betwisten bevoegdheid van de ministerraad tot instelling, het nut van deze extra ondernemingsraad en de samenstelling.

Oneerlijke zetelverdeling
Volgens De Zwart gaat het niet om puur om macht, maar om het feit dat verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties geen gelijke stem krijgen. Het ministerie en Veiligheid en justitie telt ruim 30.000 rijksambtenaren en is daarmee veel groter dan de andere ministeries, Financiën uitgezonderd. Toch krijgt het ministerie van V&J maar 4 zetels, terwijl het ministerie van Algemene Zaken met ongeveer 400 ambtenaren er 2 krijgt. Met de andere ministeries, variërend in grootte van ruim 2.000 tot 12.000 ambtenaren, liggen de verhoudingen in de zetelverdeling iets minder scheef, maar zijn ze ook niet in verhouding. 'Vanaf het allereerste begin dat er gedacht werd over een rijksbrede ondernemingsraad hebben we keer op keer op dit soort zaken gewezen, maar er wordt niet geluisterd. Overigens geldt dat laatste ook voor nog meerdere andere (juridische) bezwaren tegen deze nieuwe ondernemingsraad,' zegt de OR-voorzitter.

Naar verwachting zal de rechtszaak binnen 2 maanden dienen bij de kantonrechter in Den Haag. Tot die rechtszaak zal de Departementale Ondernemingsraad van Veiligheid en Justitie de haar 4 zetels in de GOR niet officieel bezetten, maar de vergaderingen wel bijwonen.

Reactie Rijksdienst
Een woordvoerder van minister Blok zegt tegen ThePostOnline dat het ministerie de rechtszaak 'met vertrouwen' tegemoet ziet. Alle ondernemingsraden van de ministeries zijn akkoord volgens de woordvoerder behalve die van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 'Met nog meer zetels zou het een Poolse landdag worden'.

Bron: ORnet

Schuiven naar boven