Ontslag wegens OR-lidmaatschap?

Een werkgever wil een lid van de ondernemingsraad wegens bedrijfseconomische redenen ontslaan en dient daarom een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Het betreffende OR-lid is het daarmee niet eens en geeft bij de rechter aan dat het ontslag te maken zou hebben met haar OR-lidmaatschap.

Een werkgever had voor 19 werknemers ontslag aangevraagd bij UWV wegens bezuinigingen in de gezondheidszorg. De OR had positief ingestemd met deze reorganisatie. De werkgever diende ook een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter voor het ontslag van een OR-lid. Deze werkneemster was het daarmee niet eens en stelde dat het ontslag te maken had met haar OR-lidmaatschap. Zij had ten opzichte van de reorganisatie namelijk een kritische opstelling als OR-lid. De bestuurder had in de overlegvergaderingen ook meerdere keren zijn irritaties ten opzichte van de OR-leden laten blijken.

OR-lid was kritisch over de reorganisatie
Van de vier OR-leden werden er twee ontslagen. Volgens de kantonrechter bleek daaruit juist dat het OR-lidmaatschap geen rol had gespeeld. De bestuurder wilde immers niet van alle OR-leden af en er waren ook niet voldoende aanwijzingen dat de werkneemster zich zo kritisch had opgesteld dat de bestuurder alleen van haar af wilde. De e-mailberichten waaruit de kritische houding van de OR bleek, waren namens de gehele OR verstuurd. Daaruit bleek dus niet dat de werkneemster voornamelijk verantwoordelijk was voor de kritische opstelling. Ook de irritaties van de bestuurder bleken niet specifiek op de werkneemster te zijn gericht.

Ontslag kwam niet door OR-lidmaatschap
Volgens de kantonrechter hield het argument van de werkneemster over de verkeerde toepassing van het afspiegelingsbeginsel geen stand. De kantonrechter wilde ten slotte geen uitspraak doen over de vraag of de bedrijfseconomische redenen niet zouden kloppen: dat was een zaak voor UWV. Aangezien het ontslag niet te maken had met het OR-lidmaatschap, hield het ontbindingsverzoek stand. Er was geen ruimte om de werkneemster een ontslagvergoeding te geven, maar de bestuurder gaf de werkneemster wel een half jaar lang voorrang bij eventuele interne vacatures.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven