Tips voor OR en bestuurder op SER-website

De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft op hun website antwoord op allerlei vragen die onder ondernemingsraden – en bestuurders – spelen. Via mindmaps komt u terecht bij tips om meer kandidaten voor de OR te krijgen en bij tips voor een beter contact met de achterban.

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft een groot aantal tips inclusief literatuurverwijzingen op de website van de SER geplaatst. Er zijn twee hoofdonderwerpen beschikbaar: het ene gaat over de vacatures en de samenstelling van de OR en de andere over het contact met de achterban. Daarbij zijn er mindmaps opgesteld met tips voor de bestuurder en de OR gezamenlijk, de OR en de bestuurder.

Tips om voldoende kandidaten voor de OR te krijgen
Voor het onderwerp ‘vacatures en de samenstelling van de OR’ is gekozen, omdat veel OR’en te weinig kandidaten hebben of het met een eenzijdige samenstelling moeten doen. Om ervoor te zorgen dat meer werknemers zich kandidaat stellen voor de OR is het een idee om meer bewustzijn te creëren voor de rol van de medezeggenschap, een kortere zittingstijd te overwegen of de cultuur van de organisatie eens te evalueren.

Verbeter het contact met de achterban
Om de achterban goed te vertegenwoordigen, is een goed contact met de werknemers in de organisatie van groot belang. Daardoor krijgt de OR ideeën en kennis en is het mogelijk om betrokkenheid bij de werknemers te creëren. Er is altijd verbetering mogelijk en daarom heeft de CBM tips beschikbaar gesteld om hieraan te werken.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven