ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Als een werkgever een werknemer ontslaat om bedrijfseconomische redenen, moet deze hem misschien een ontslagvergoeding meegeven. Ontbindt de werkgever de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter, dan bepaalt die de hoogte van de ontslagvergoeding. In principe geldt hier geen maximumbedrag voor. UWV stelt geen ontslagvergoeding vast.

De Wet Werk en zekerheid hervormt echter het ontslagrecht. Het nieuwe ontslagrecht zou op 1 juli 2015 moeten ingaan. De ontslagvergoeding verdwijnt en zal vervangen worden door een transitievergoeding. Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van minimaal 2 jaar hebben recht op deze ontslagvergoeding. Deze vergoeding kan de werknemer inzetten voor scholing, outplacement of andere werk-naar-werktrajecten.

De hoogte van het bedrag is één derde van het maandsalaris per gewerkt half jaar voor de eerste tien jaar dat een werknemer in dienst is geweest. Is een werknemer langer dan tien jaar in dienst geweest, dan krijgt hij voor de jaren na zijn tiende dienstjaar een half maandsalaris per gewerkt jaar. De hoogte van deze transitievergoeding wordt gemaximeerd op € 75.000 of een jaarsalaris voor werknemers die meer dan € 75.000,- per jaar verdienen. Deze maxima zullen niet snel bereikt worden.

Er is wel een overgangsregeling tot 2020 voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar op ontslagdatum. Deze is dus wel gebaseerd op leeftijd. In het algemeen worden de vergoedingen bij ontslag veel lager dan nu. Zoals gezegd gaat dit in op 1 juli 2015. Wilt u de verschillen met de kantonrechtersformule berekenen?

Omdat dit voor kleine werkgevers (tot maximaal 25 werknemers) erg hoog kan uitvallen, heeft minister Asscher van Sociale Zaken aangekondigd dat de kleine werkgevers voorlopig een lagere vergoeding mogen betalen. Het gaat hier om een overgangsregeling tot 2020. De precieze details moeten nog uitgewerkt worden. Het is nog niet bekend hoe hoog het plafond voor de kleine werkgever gaat worden.

Outplacement kosten verrekenen met transitievergoeding
Op de transitievergoeding mogen kosten in mindering worden gebracht, zoals outplacementkosten en kosten voor scholing of opleiding.

Uitzonderingen op ontvangen transitievergoeding
Werkgever met minder dan 25 werknemers hoeven geen hogere transitievergoeding aan oudere werknemers te betalen. Als een werkgever failliet gaat of in surseance van betaling verkeert, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding. Ook is het mogelijk dat de transitievergoeding wordt betaald via een periodieke betaling, als betaling ineens niet mogelijk is.

Bron: avM

Schuiven naar boven