professionalisering OR creëert kloof met achterban

Ondernemingsraden houden zich al lang niet meer alleen bezig met vakantieregelingen of vergoedingen. Ook onderwerpen die van strategisch belang zijn voor de voortgang van de organisatie staan op de agenda. Maar het risico bestaat dat hierdoor een kloof ontstaat met de achterban.

Collega's, de achterban, kunnen het gevoel krijgen dat de afstand tot de or groter wordt. Dat is een negatieve ontwikkeling. De or is immers een afgevaardigde instantie en als de achterban zich niet vertegenwoordigd voelt, kan de bestuurder zich terecht afvragen namens wie de ondernemingsraad eigenlijk spreekt.

De or kan het zich daarom niet veroorloven om alleen proactief achterbanbeleid te voeren als de verkiezingen naderen. Bij de behandeling van advies- en instemmingsverzoeken moet je weten wat de achterban ervan vindt. Het raadplegen van de achterban is een faciliteit. Dat betekent dat de bestuurder de ondernemingsraad in de gelegenheid moet stellen om de werknemers desnoods onder werktijd te raadplegen.

Het is van belang om het juiste communicatiemiddel te kiezen om de achterban te benaderen. Bij belangrijke onderwerpen die iedereen raken, zoals een sluiting, fusie of reorganisatie, kan het nodig zijn om een bedrijfsbrede vergadering te beleggen. Niet elk onderwerp leent zich hiervoor of vergt een dergelijke grote bijeenkomst. Andere manieren om met (een deel van) de achterban in contact te komen zijn het instellen van een inloop uur, of het bijwonen van een werkoverleg. Vergeet ook niet dat or-vergaderingen in principe openbaar zijn, dus nodig de collega's gewoon eens uit om te zien waar je mee bezig bent.

Bron: OR informatie
 

Schuiven naar boven