OR Culemborg eist respect

Steeds meer ondernemingsraden eisen dat de gemeenteraad een beetje respect toont als het mes wordt gezet in de ambtelijke organisatie. De gemeente Culemborg is geen uitzondering. De OR schreef een brief aan de gemeenteraad waarin de politici er op worden gewezen dat ze de medewerkers tot het sluitstuk van de begroting maken, zo meldt de Culemborgse Courant.

Culemborg moet de komende jaren ongeveer vier miljoen euro bezuinigen. Op voorstel van de SP besloot de raad deze zomer dat de gemeente nog twee ton moet bezuinigen op 'indirecte kosten'. In de motie van de SP wordt niet aangegeven hoe deze 'taakstellende' bezuiniging moet worden vormgegeven. GroenLinks keerde zich om die reden tegen de motie, die volgens de partij betekent dat de ambtenaren het zelf maar moeten uitzoeken. De ondernemingsraad deelt die kritiek.

Het is niet voor het eerst dat gemeentelijke ondernemingsraden hard uithalen naar gemeenteraadsleden die volgens hen vergeten dat ambtenaren mensen zijn. De or in Den Helderraakte zo geïrriteerd over voortdurende discussie over een nieuw te bouwen gemeentehuis dat hij vroeg: "Moet de ondernemingsraad hieruit concluderen dat wij ambtenaren dus geen mensen zijn en geen goede werkplek verdienen?" De cor van de gemeente Rotterdam voorspelt chaos, hoger ziekteverzuim en slechtere service als de stad blijft bezuinigen op het ambtenarenapparaat.


Bron: OR informatie

Schuiven naar boven