wijs omgaan met werkdruk

Werkdruk is voor een op de drie werknemers een serieus probleem. Te veel en te weinig werkdruk kunnen tot psychische en fysieke gezondheidsklachten leiden. Een werknemer die verzuimt als gevolg van hoge werkdruk kost het bedrijfsleven jaarlijks veel geld. Zo’n 150.000 tot 300.000 werknemers melden zich ziek vanwege stress op het werk.

Werkdruk is voor een werknemer niet gelijk aan het druk hebben op het werk. Zolang een werknemer zijn takenpakket aankan, hoeft dit niet voor problemen te zorgen. Sommige werknemers hebben liever iets meer druk op de ketel dan dat zij zich vervelen. Als de druk zodanig oploopt dat de werkbelasting en belastbaarheid van de werknemer niet meer in balans is spreken we van werkdruk.

Niet zelden speelt de persoonlijkheid van de werknemer een rol bij burn-out of klachten over werkdruk. Het gaat hierbij om eigenschappen als moeilijk nee kunnen zeggen tegen werk of nieuwe taken en een perfectionistische persoonlijkheidsstructuur.

Er is maatwerk voor nodig om de werkdruk aan te pakken. Een organisatie moet aandacht hebben voor verschillende signalen die met werkdruk te maken hebben. Denk daarbij aan extreme vermoeidheid, de hoeveelheid overwerk en de mate waarin een werknemer zijn deadlines niet haalt. Het is aan te raden om regelmatig met een werknemer te overleggen. Daarnaast spelen bij de aanpak van werkdruk duidelijke taakomschrijvingen, duidelijke arbeidsvoorwaarden en eigen verantwoordelijkheid bij het invullen van het eigen takenpakket een rol. Ook zal de werknemer zelf goed moeten aangeven waar zijn grenzen liggen.

Bron ORnet, 15 oktober 2013

Schuiven naar boven