OR ING zette vragentekens bij salarisverhoging topman

De COR (centrale ondernemingsraad) van ING gaf eerder al aan moeite te hebben met de voorgestelde salarisverhoging van topman Ralph Hamers van 2 miljoen naar 3 miljoen euro, naast de publieke opinie, klanten en politiek. Deze week besloot de ING zelf om de salarisverhoging in te trekken.

De voorzitter van de COR (Edward Boeijenga) geeft aan dat de COR niet gaat over salarisverhoging van de topman, maar wel vraagtekens hadden bij de verhoging van maarliefst 50%. Deze verhoging was een beslissing van de Raad van Commissarissen (RvC). Saillant detail is dat de RvC bestaat uit onder andere oud premier Jan-Peter Balkenende naar wie een norm voor top inkomens is genoemd.

Rol OR
In januari van dit jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om grote ondernemingen, met in ieder geval meer dan 100 werknemers, te verplichten meer te gaan overleggen met de OR t.a.v. de beloningsverschillen binnen de onderneming en jaarlijks een gesprek te voeren over de beloning van de bestuurders.

Ondernemingsraden krijgen hiermee de mogelijkheid om jaarlijks met de ondernemer een gesprek te voeren over de beloning van bestuurders. Ook moeten de loonverschillen inzichtelijk worden gemaakt en krijgt de OR naast het overlegrecht- en informatierecht (artikel 23 en 31) een uitbreiding van de bevoegdheden in artikel 23. De wet introduceert namelijk de verplichting om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te bespreken in een overlegvergadering met de OR.

Hierbij gaat het om het zorgdragen voor meer evenwichtige beloningsverhoudingen. De toegevoegde waarde van de uitbreiding van deze bevoegdheid is dat er voorheen er vrijblijvendheid was om deze zaken aan de orde te stellen. Nu zal het bespreken hiervan een verplichting worden en daarbij zal dus ook de beloning van de bestuurders besproken moeten worden. Bij de meeste organisaties (een op vijf) worden de beloningsverschillen en beloningen van bestuurders niet of nauwelijks besproken.

De uitbreiding van het wetsvoorstel ligt nu bij de eerste kamer en wellicht dat deze case ertoe bijdraagt dat daar snel een beslissing kan komen en de wet aangenomen wordt.

Bron: RTL Z

 

 

Schuiven naar boven