OR krijgt zeggenschap over salaris topman

Bedrijven die de salarissen voor hun topmensen vaststellen, moeten daarover vanaf volgend jaar waarschijnlijk advies vragen aan hun ondernemingsraad. Het kabinet werkt aan aanpassing van de WOR.

Minister Asscher (Sociale Zaken) zei dat woensdag in een Kamerdebat over de inkomens- en vermogensverdeling in Nederland. Hij reageerde daarmee op een pleidooi van de PvdA. Asscher zei dat het kabinet al bezig is met een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden.

Het adviesrecht voor de or moet in zijn visie niet precies gaan over de hoogte van de beloning, maar wel over de verhouding met de salarissen met andere werknemers in het bedrijf. Asscher hoopt dat de discussie en het debat erover leiden tot matiging van de topsalarissen in het bedrijfsleven. Daadwerkelijk ingrijpen in die salarissen wil hij niet.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wees er in het debat op dat de verhouding tussen het salaris van de topman en de laagst betaalde werknemers uit het lood is geslagen. Die verhouding is de afgelopen twintig jaar toegenomen van een factor dertig naar wel vijftig of zestig terwijl werknemers er weinig bijkregen en velen werden ontslagen, aldus Nijboer. Het old boys network kent elkaar nog altijd steeds hogere beloningen toe, zei hij.

Ook Asscher zei eerder al dat hij het onbegrijpelijk vindt dat topinkomens in het bedrijfsleven de laatste jaren soms fors zijn verhoogd, terwijl de werkloosheid hoog is en de lonen maar matig stijgen. Volgens hem zou het topbestuurders sieren als hun beloning gelijke tred zou houden met die van de rest van de werknemers.

Schuiven naar boven