OR krijgt adviesrecht topinkomens

Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken ligt krijgen ondernemingsraden vanaf januari volgend jaar adviesrecht over het salaris van de topmensen in hun bedrijf. Dat zei hij vandaag in een debat inkomens- en vermogensverdeling in Nederland.

De minister reageerde daarmee op een pleidooi van de PvdA. Asscher zei dat het kabinet al bezig is met een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden

Niet ingrijpen in salarissen
Het adviesrecht voor de OR moet volgens de minister niet precies gaan over de hoogte van de beloning, maar wel over de verhouding met de salarissen van andere werknemers in het bedrijf. Asscher hoopt dat de discussie en het debat erover leidt tot lagere topsalarissen in het bedrijfsleven. Daadwerkelijk als kabinet ingrijpen in die salarissen wil hij niet.

Old boys network
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wees er in het debat op dat de kloof tussen het salaris van de topman en de laagst betaalde werknemers te groot is. Die verhouding is de afgelopen twintig jaar toegenomen van een factor dertig naar wel vijftig of zestig terwijl werknemers er weinig bijkregen en velen werden ontslagen, aldus Nijboer.

In het regeerakkoord van Balkenende III (2006) was al eens eerder het voornemen om de OR adviesrecht te geven over topinkomens van bestuurders. In het uiteindelijke wetsvoorstel sneuvelde dit grotendeels en kregen alleen OR'en van beursgenoteerde bedrijven het recht om een standpunt te bepalen over de inkomens van topbestuurders.

Bron: NRC

Schuiven naar boven