OR Nederlands Forensisch Instituut slaat alarm

De OR van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vreest dat bezuinigingen ervoor zullen zorgen dat het oplossen van ingewikkelde misdaden moeilijker gaat worden. Goed forensisch onderzoek ter plekke zal niet altijd meer mogelijk zijn.

Dit staat in een interne brief waar De Telegraaf uit citeerde en waar inmiddels Kamervragen over zijn gesteld aan minister Opstelten. De brief vermeldt dat de politie dingen moet gaan doen waar agenten (nog) niet voor zijn toegerust, zoals DNA-vooronderzoek en onderzoek van de plaats delict.

De bezuiniging bedraagt 9,6 miljoen euro, en kan 77 van de meer dan 500 voltijdbanen gaan kosten. De OR houdt de VVD-minister voor dat dit op gespannen voet staat met het streven naar meer veiligheid.

De OR is niet de eerste die waarschuwt voor de bezuinigingen. Eerder kreeg Opstelten al Kamervragen die een relatie legden tussen krappe middelen enerzijds en achterstanden bij DNA-onderzoek anderzijds. De SP-fractie maakt er bovendien bezwaar tegen dat politie en OM ervoor kunnen kiezen om forensisch onderzoek uit te besteden aan particuliere laboratoria. De VVD-fractie is er juist voor om dat te doen.

Bron: SDU, inzicht@OR 19 febr 2015

Schuiven naar boven