flitsende start

 

De ééndaagse training Flitsende start is ontwikkeld om nieuwe OR-leden op een snelle en effectieve manier in te wijden in de praktijk van het medezeggenschapswerk en de Wet op de Ondernemingsraden. De training is bedoeld voor nieuwe leden die tussentijds in de OR of OC zijn gekomen en snel ingewerkt willen raken.

De trainer vertelt u het nodige over de wet en legt uit wat er zoal mogelijk is en vooral: waarom de wetgever dat belangrijk vond. In deze training komen de volgende zaken aan de orde:

  • de achtergronden en doelstelling van de WOR;
  • de taak en plaats van de OR;
  • de relatie OR, WOR-bestuurder en ondernemer;
  • de relatie met de vakorganisaties;
  • het informatie- en het initiatiefrecht van de OR;
  • het advies- en instemmingsrecht;
  • de verdere bevoegdheden, faciliteiten en benodigde tijd voor het OR-werk.
 

De inhoud van de cursus is zo opgesteld dat een beginnend OR-lid snel een goed inzicht krijgt in de belangrijkste aspecten van het medezeggenschapswerk. Natuurlijk betrekken we de eigen praktijk van de deelnemers erbij. U krijgt allerlei tips mee waarmee u voortvarend in uw eigen OR aan de slag kunt en waar ook uw collega OR-leden hun voordeel mee kunnen doen.

Het programma gaat alleen in op de basisbeginselen van medezeggenschap en dan met name op de mogelijkheden van de wet.
Vaardigheden voor het medezeggenschapswerk, zoals vergadervaardigheden, onderhandelen, het onderhouden van contact met de achterban of het systematisch aanpakken van onderwerpen komen in deze training niet aan bod. Die onderwerpen komen uitgebreid aan bod in onze tweedaagse Basiscursus OR.
Uw trainer blijft tot 6 maanden na de training uw persoonlijke coach voor advies over medezeggenschap.

De cursuskosten bedragen € 350,- per deelnemer exclusief accommodatiekosten. 
Iedere deelnemer ontvangt bij deze cursus gratis het Praktijkboek voor Medezeggenschap.