Rijk werkt aan één ondernemingsraad

In 2015 zal een rijksbrede ondernemingsraad worden ingesteld, met volwaardige bevoegdheden conform de Wet op de ondernemingsraden.

De SG van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de bestuurder die het overleg voert met de rijksbrede or. Stap voor stap zullen onderwerpen op het gebied van de rijksbrede bedrijfsvoering voor formele behandeling aan deze rijks-or worden voorgelegd. Dat staat in de rijksbegroting 2015 van Wonen en Rijksdienst.

Bron: OR Informatie

Schuiven naar boven