De relatie van de OR en Inspectie SZW

De Inspectie SZW speelt een belangrijke rol bij het controleren en handhaven van de veiligheids- en gezondheidsregels in organisaties. De inspectiedienst kan onaangekondigd een bezoek brengen aan uw organisatie, maar u kunt de Inspectie SZW ook zelf uitnodigen voor een inspectie. Uw OR hoeft niet vanaf de zijlijn toe te kijken; hij mag meelopen met de inspecteur tijdens de controle.

Om te beginnen heeft uw raad het recht om de inspecteur van de Inspectie SZW te vergezellen als hij bij uw organisatie langskomt voor een controle. Bij een vooraf aangekondigde inspectie krijgt uw ondernemingsraad schriftelijk bericht van de datum, de tijd en het doel van het bezoek. Bij een onaangekondigde inspectie kan de inspecteur uw bestuurder verzoeken om een vertegenwoordiging van de OR te regelen.
OR heeft bevoegdheid om een inspecteur uit te nodigen
Uw OR heeft niet alleen bepaalde rechten als de Inspectie SZW een bezoek aan uw organisatie brengt. U heeft ook de bevoegdheid om Inspectie SZW te vragen een onderzoek in te stellen. De inspectiedienst moet daar volgens de Arbowet zo snel mogelijk gehoor aan geven. Probeer dit soort zaken altijd eerst aan de orde te stellen bij uw bestuurder.

Bron: OR Rendement
 

Schuiven naar boven