Scholingsrecht voor werknemers per 1 juli 2015

De Tweede Kamer heeft besloten om een scholingsrecht op te nemen in het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Daardoor zal de bestuurder ervoor moeten zorgen dat hij de werknemers in staat stelt om noodzakelijke scholing te volgen. Interessant voor uw OR, want als de bestuurder het opleidingsbeleid in de organisatie straks wil aanpassen, is uw instemmingsrecht van toepassing.

In de Wet werk en zekerheid – die onlangs is aangenomen door de Tweede Kamer – is op het nippertje een scholingsrecht opgenomen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel gaf minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat hij ontwikkeling en scholing belangrijk vindt, maar dat dit naar zijn mening onder goed werkgeverschap valt. PvdA en D66 pleitten echter voor een expliciet scholingsrecht in de Wet werk en zekerheid. Dit amendement is na stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

Scholingsplicht als de functie van de werknemer komt te vervallen

Het scholingsrecht houdt in dat de bestuurder een werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. Hij heeft ook een scholingsplicht als de functie van een werknemer komt te vervallen of als hij zijn eigen functie niet langer kan vervullen.

Geen ontslag bij te weinig investering in scholing

De nieuwe wet bepaalt verder dat de bestuurder een werknemer niet mag ontslaan op grond van disfunctioneren als zijn ongeschiktheid komt doordat de bestuurder onvoldoende heeft geïnvesteerd in scholing. Bovendien mag hij een werknemer straks alleen ontslaan als hij daarvoor een redelijke grond heeft én herplaatsing (met of zonder scholing) van de werknemer niet tot de mogelijkheden behoort. De Wet werk en zekerheid is nog niet definitief; het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld.

Opleidingsplan niet zomaar wijzigen

Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer komt, moet de bestuurder misschien nog eens goed naar het opleidingsplan van de organisatie kijken. Wil hij wijzigingen aanbrengen in het opleidingsplan, dan moet hij daarmee eerst langs uw OR voor instemming (artikel 27 lid 1f WOR).

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven