Subsidiemogelijkheden duurzame inzetbaarheid dit jaar uitgebreid

Rol ondernemingsraad bij duurzame inzetbaarheid

Er is een maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) die op 21 januari 2021 is ingegaan en loopt tot 2025. Deze subsidieregeling volgt uit het Pensioenakkoord van 2019 en geldt voor organisaties die zijn aangesloten bij deze regeling. In september zal deze regeling worden aangepast en voor meerdere organisaties bereikbaar worden. Er is 964 miljoen euro beschikbaar voor vijf jaar. De bedoeling van de regeling is dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf en volgt uit de afspraken tussen kabinet en sociale partners.

Voorwaarden

De regeling geldt op dit moment voor clusters of sectoren van bedrijven die collectief de aanvraag kunnen doen. Vanaf september kunnen werkgevers ook voor hun eigen bedrijf de MDIE-regeling aanvragen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekostigt maximaal de helft van de projecten voor duurzame inzetbaarheid. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag wordt € 75.000 en in de collectieve regeling is deze drempel € 125.000. Sectoren ontvangen maximaal 25% subsidie bij regelingen voor vervroegde uitreding. Verder moet de medezeggenschap minimaal mee kunnen denken en betrokken worden bij de mogelijke projecten voor duurzame inzetbaarheid.

Op zoek naar praktische voorbeelden van duurzame inzetbaarheid die door het ministerie van SZW? Bekijk dan eens de menukaart duurzame inzetbaarheid voor sectoren

De volgende voorwaarden zijn verder van toepassing bij het toekennen van de subsidie;

  • bevorderen gezond, vitaal en veilig werken
  • zorgen voor goede maatwerkafspraken voor medewerkers die eerder willen stoppen met werken
  • stimuleren van beleid op duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap
  • zorgen voor loopbaanontwikkeling, eigen ontwikkeling en arbeidsmobiliteit

Rol ondernemingsraad bij duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken

Er zijn in Nederland al veel cao’s die afspraken hebben over duurzame inzetbaarheid en een RVU-regeling (Regeling vervroegde uittreding) hebben. Maar er zijn per sector verschillen en natuurlijk organisaties zonder cao. De OR kan zijn initiatiefrecht (artikel 23.3 WOR) gebruiken om voorstellen te doen en bewaken dat afspraken in de cao ook nageleefd worden. Verder is het van belang om commitment te krijgen voor beleid op duurzame inzetbaarheid en daarbij de juiste stakeholders te benaderen en de bestuurder en HR (waar nodig) te overtuigen dat investeren op duurzame inzetbaarheid uiteindelijk ook loont.

Sites die kunnen dienen als inspiratiebron voor organisaties en OR;

https://www.npdi.nl/ https://www.blikopwerk.nl/

Bron: www.Rijksoverheid.nl 

Schuiven naar boven