Arbo
op der werkvloer

duur: 1 dag ~ kosten: 425 euro

Arbeidsomstandigheden (ARBO) is een belangrijk onderwerp voor OR-en. De werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van het personeel en moet gericht beleid voeren ter verbetering daarvan. Er zijn ook veel bevoegdheden vanuit verschillende wetgeving weggelegd voor de OR. Wil je alles weten van de mogelijkheden die een OR heeft ten opzichte van arbeidsomstandigheden en handvatten om deze toe te kunnen passen met jouw OR, dan is deze training iets voor jou.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Arbo: waar gaat het om? Een afbakening van het onderwerp ten opzicht van andere personeelsbelangen.
  • Arbobeleid, wat is dat? Een schets van ingrediënten van het arbobeleid aan de hand van de arbobeleidscyclus.
  • RI&E: wat kan de OR ermee? De inhoud van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak, en de projectmatige aanpak met nadruk op de betrokkenheid van het personeel zodat arbo gaat leven in de organisatie.
  • Rechten en rol van de OR bij arbo in de praktijk. De mogelijkheden en aanpak van de OR bij arbo.

Deze open inschrijving is praktisch en interactief van opzet. We werken zowel gezamenlijk als in kleine groepen. Je hebt de gelegenheid om eigen praktijkvoorbeelden aan te bieden voor bespreking en/of oefening.

Aan het eind van de dag beschik je over inzicht in de structuur van arbobeleid en kennis van de belangrijkste verplichtingen van de werkgever op het terrein van arbo Verder is het voor jou helder wat de mogelijke rol en rechten van de OR zijn op arbogebied.

Lees meer over de werkwijze van onze maatwerktrainingen…


Ben Kamp
“Variatie, goed gericht op de problemen van onze OR, goed gericht op sturing van de oplossingen van de problemen.”


Mensen die in een onderneming werken moeten invloed kunnen uitoefenen op hun werkzaamheden en de onderneming waarin zij werkzaam zijn. Naar mijn overtuiging passen gezagsverhoudingen zonder formele beïnvloedingsmogelijkheden niet binnen een democratische samenleving. Medezeggenschap biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het bedrijfsbeleid en ontwikkelingen in de arbeidsorganisatie. Daarnaast moeten werknemers zelfstandig en door directe participatie invloed kunnen uitoefenen op hun werkzaamheden en hun team of afdeling. Mijn houding typeert zich door rechtvaardigheidsgevoel en openheid. Ik hecht aan resultaten boeken, een constructieve sfeer en inhoudelijke informatie. Bij evaluaties van trainingen vallen regelmatig trefwoorden als: stevig, flexibel en vriendelijk.
Lees meer

De academie voor Medezeggenschap stuurt een vragenlijst toe, waarin wij vragen wat jouw kennisniveau is en waar je behoefte aan hebt. Zo kan de trainer inspelen op jouw leerbehoefte. Wij vragen je relevante stukken en (beleids)notities mee te nemen naar de cursus.

De kosten voor deze training bedragen 425 euro per persoon. Deze prijs is inclusief:

  • Accommodatie
  • Lunch
  • Trainingsmateriaal
  • Koffie, thee, water
MaandData

Meer weten over deze cursus of direct inschrijven? Stuur ons een bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Voorkeursdatum

Contact

Wil je meer weten over onze cursussen of wil je een volledig trainingsadvies op maat?

Neem dan gerust contact met ons op. Bel  (085) 877 05 77 of mail info@avmtraining.nl.

Schuiven naar boven