Onderhandelen
voor de OR

duur: 1 dag ~ kosten: 425 euro

De besprekingen van de OR met de WOR-bestuurder vertonen belangrijke kenmerken van onderhandelen. Je hier bewust van zijn helpt je als OR effectiever te opereren. De masterclass “Onderhandelen voor de OR” versterkt de gezamenlijke onderhandelingscompetenties van jouw OR.

Uitgangspunt is het gedeelde belang (“mutual gains”) om te werken voor en in een goed draaiende onderneming of overheidsorganisatie. Onderhandelen is niet: een verzameling trucjes om maximaal je zin te krijgen. Het is wel: bewust en met wederzijds respect uitwisselen van elkaars belangen, je bewustzijn over je eigen positie en die van je gesprekspartner, verstandig geven en nemen. Werken aan jullie competenties op het gebied van onderhandelen kan jullie als OR helpen.

Onderwerpen die aan bod komen: 

 • het versterken van goede verhoudingen met de bestuurder
 • het versterken van de relatie met je achterban
 • het versterken van de effectiviteit en impact van jullie inbreng

In deze masterclass maak je op interactieve wijze kennis met een aantal basisprincipes van (strategisch) onderhandelen en leert deze toe te passen. Aan de hand van casussen leer je besprekingen stapsgewijs voor te bereiden en word je bewust van je eigen onderhandelingsstijl. Je leert ook dat emoties er soms gewoon bij horen, een rolverdeling handig is en dat praktische technieken bijdragen aan een goed verloop van besprekingen. Tot slot onderzoek je wat deze kennis voor jullie als OR betekent in de praktijk.  Aan het eind van de training heb je als OR een goed beeld van de basisprincipes van onderhandelen en kan je deze toepassen.

Uiteraard is het ook mogelijk deze training te volgen met jouw eigen ondernemingsraad. Wij stellen dan een maatwerkprogramma op.

Lees meer over de werkwijze van onze maatwerktrainingen…


Hans van der Vaart
“Zeer constructief en sluit goed aan op praktijksituaties.”


Bestuurskundige, onderwijskundig en organisatieadviseur. Man van de inhoud met gevoel voor de publieke zaak en medezeggenschap. Begrijp in welk spel een ondernemingsraad opereert, snap de dynamiek die bij het voeren van overleg hoort – en weet deze te beïnvloeden. Mijn drijfveer als trainer: mensen laten groeien! Door het combineren van kennisoverdracht, competentieontwikkeling en praktisch toepassen ontstaan de beste resultaten. In een veilige setting, waar fouten maken hoort – anders leer je namelijk niks. Mijn visie: werken vanuit jóuw autonomie. Mensen voelen zich gelukkiger en meer betekenisvol in hun werk wanneer ze autonomie ervaren – ook in relatie tot hun collega’s. Medezeggenschap sluit aan bij die autonomie en relatie met je collega’s: met elkaar invloed uitoefenen op de gang van zaken in jouw bedrijf, jouw organisatie. Bij kunnen dragen vanuit jouw kennis, competenties en jouw praktische vaardigheden. En dat vanuit de gezamenlijk kracht van de groep, de OR. Ik ondersteun OR’en bij hun ontwikkeling door het geven van trainingen. Om OR’en in het spelen van het spel van invloed te versterken, geef ik de masterclass onderhandelen, specifiek gericht op de OR.
Lees meer

Je ontvangt van ons een vragenlijst, waarin wij vragen wat jouw kennisniveau is en waar je behoefte aan hebt. Zo kan de trainer inspelen op jouw leerbehoefte.

De kosten voor deze training bedragen 425 euro per persoon. Deze prijs is inclusief:

 • Accommodatie
 • Lunch
 • Trainingsmateriaal
 • Koffie, thee, water
MaandData
Januari 202121-01-2021
Juni 20218-06-2021

Meer weten over deze cursus of direct inschrijven? Stuur ons een bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Voorkeursdatum

  Contact

  Wil je meer weten over onze cursussen of wil je een volledig trainingsadvies op maat?

  Neem dan gerust contact met ons op. Bel  (085) 877 05 77 of mail info@avmtraining.nl.

  Schuiven naar boven