trends van discriminatie volgens onderzoek College voor de Rechten van de Mens

Begin deze week werd de Monitor Discriminatiezaken 2017 gepubliceerd. Het College voor de rechten van de Mens doet sinds 2012 onderzoek naar discriminatie. Het College voor de Rechten van de Mens is niet alleen een vraagbaak over gelijke behandeling en mensenrechten, maar kan op verzoek ook oordelen in zaken waar discriminatie wordt vermoed. In 2017 was er een stijging te zien in het aantal meldingen en blijken er een aantal trends te zijn. Te weten: discriminatie op het gebied van zwangerschap en handicap of chronische ziekte.

Er werden in totaal 4.295 meldingen gedaan en daarvan ging 22% over discriminatie op het gebied van chronische ziekte of handicap en 35% over discriminatie in relatie tot zwangerschap. Verzoeken tot een oordeel over discriminatie met een relatie tot de werkvloer blijkt het hoogste percentage te hebben van 54%. Link naar monitor: Monitor Discriminatiezaken 2017

Ondernemingsraad
De OR heeft volgens de WOR (Wet op de ondernemingsraden) de taak om te waken voor discriminatie conform artikel 28 van de WOR. De ondernemingsraad kan bij het krijgen van een beeld van mate van discriminatie binnen de organisatie gebruik maken van de uitkomsten van een MTO (medewerker tevredenheidsonderzoek) of een eigen enquête houden.

Na de oordelen van het College voor de Rechten van Mens blijken veel organisaties maatregelen te nemen die discriminatie in de toekomst moeten voorkomen. De ondernemingsraad zou ook het beleid op het tegengaan van discriminatie kunnen aanscherpen en bespreekbaar kunnen maken. Het zou het natuurlijk mooiste zijn als er helemaal geen vragen tot oordeel of meldingen bij het College nodig zijn.

Bron: College Rechten van de Mens

Schuiven naar boven