meer medewerkers in vaste dienst en gelijke rechten voor payrollers

Na de Wet Werk en Zekerheid is het tijd voor verbeteringen en aanpassingen. Het kabinet heeft hiervoor een nieuwe wet in het leven geroepen. De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Er is een groeiende pool met flexwerkers waarvan 70 procent een vaste arbeidsovereenkomst wenst.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met verschillende maatregelen die dit samen moeten gaan bereiken. Het wetsvoorstel ging deze week in internetconsultatie en het is de bedoeling dat deze nog voor de zomer naar de Raad van State wordt gestuurd en vervolgens naar de Tweede en Eerste Kamer.

De veranderingen na invoering van de WAB

Op gebied van contracten:

  • Verruiming van de ketenregeling: er mogen weer drie contracten in drie jaar worden afgesproken en de lengte van de periode tussen een keten kan weer terug van zes maanden naar drie als dit is vastgelegd in een Cao.
  • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 naar 5 maanden.
  • Op het gebied van oproepkrachten en payroll:
  • Medewerkers via een payrollconstructie krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers in vaste dienst.
  • Oproepkrachten moeten minstens vier dagen voor hun klus worden opgeroepen. Als ze daarna worden afgezegd behouden ze hun recht op salaris.
  • T.a.v. vaste krachten wordt de ww-premie goedkoper.

Op het gebied van transitievergoeding en ontslag:

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding).
  • Werknemer krijgen vanaf de eerste dag dat zij werkzaam zijn een ontslagvergoeding (ook tijdens de proeftijd).
  • Bij lange dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd.
  • Voor kleine werkgevers komt er een regeling om de transitievergoeding te compenseren als ze moeten stoppen met hun bedrijf wegens ziekte of pensionering

Wilt u een reactie geven op het conceptvoorstel dan kan dat via deze link, einddatum is 7 mei.

Ondernemingsraad
Het pakket aan samenhangende maatregelen richt zich op het omgaan met contracten, de transitievergoeding en ontslag en tot slot op payroll en oproepkrachten. Mocht hiermee het aanstelling- en ontslagbeleid moeten worden aangepast dan heeft de OR conform artikel 27 lid 1 e, instemmingsrecht.

Bron: rijksoverheid

 

Schuiven naar boven