vernieuwde Leidraad PVT op website SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de vernieuwde versie van de Leidraad personeelsvertegenwoordiging (Leidraad PVT) gepubliceerd. In de Leidraad PVT staat een modelreglement met uitleg over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de personeelsvertegenwoordiging is geregeld.

De vorige versie van deze Leidraad PVT was van 2010. De vernieuwing van de Leidraad PVT is mede gebaseerd op wijzigingen die kort geleden in het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden zijn opgenomen.

Regels
De SER zorgt voor informatieve publicaties op het terrein van de medezeggenschap. De Leidraad PVT maakt hiervan onderdeel uit. De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap heeft de Leidraad PVT opgesteld. Een personeelsvertegenwoordiging is niet verplicht een reglement op te stellen. Wel is het verstandig, bijvoorbeeld voor de verkiezingen van de PVT en voor haar werkwijze, om bepaalde regels op te stellen. Zulke regels kunnen helpen bij het functioneren van de PVT binnen de onderneming. De SER biedt in het modelreglement voorbeelden voor dergelijke regels.

Leidraad online
De nieuwe Leidraad PVT is vanaf vandaag online te raadplegen op de website van de SER. Op verzoek is een papieren exemplaar te bestellen. Via de volgende link is het mogelijk om dit tot 1 december 2015 te doen. Daarna is het niet meer mogelijk een papieren versie te krijgen. Verzending vindt plaats na 15 december 2015.

Bron: SER

Schuiven naar boven