hoogste aantal fusies sinds 2007

In het derde kwartaal van 2015 vonden met 117 fusiemeldingen 18% meer fusies plaats dan in het derde kwartaal van 2014. Volgens de Fusiegedragsregels van de SER zijn organisaties verplicht om melding te maken van een fusie te melden. Sinds 1 oktober vallen ook de overheid, het vrije beroep en non-profitorganisaties onder deze regels. Het is nog even afwachten wat dat doet met de fusiecijfers voor het laatste kwartaal.

De fusie komt normaal gesproken het meest voor in de industrie, maar sinds het tweede kwartaal lag het aantal fusies in de dienstverlening aan kop. Die trend zette zich door in het derde kwartaal. Doordat het aantal fusies op stoom blijft en zelfs oploopt, blijven instanties als de SER alert. Zo gelden per 1 oktober de nieuwe Fusiegedragsregels die de belangen van werknemers moeten beschermen bij een voorgenomen fusie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de (harmonisatie van) arbeidsvoorwaarden.

Aantal fusiemeldingen tijdens crisis laag
In 2014 vonden al flink meer fusies en overnames plaats dan in 2013. In 2013 ging het om 342 meldingen en in 2014 steeg dit aantal met 13% naar 387. Voor 2015 staat de teller nu op 311 met nog een kwartaal te gaan. Opvallend is dat het aantal fusiemeldingen tussen 2008 en 2013 laag was. Die cijfers laten duidelijk zien dat fusies juist voorkomen in tijden dat het beter gaat met de economie.

OR heeft adviesrecht bij voorgenomen fusie
Hoewel ondernemingen door fusies sneller kunnen groeien, is het belangrijk om op alle vlakken voorspellingen te doen. Bestuurders leggen de focus vaak op winstmaximalisatie en niet (of te weinig) op de personeelsbelangen. Om die reden bestaan de Fusiegedragsregels die organisaties verplichten om melding te maken van de fusie en om vakbonden en ondernemingsraden tijdig in te lichten. Uw OR heeft tenslotte adviesrecht op een voorgenomen fusie en het is belangrijk dat dit besluit vroeg genoeg aan uw OR wordt voorgelegd zodat het uiteindelijke advies nog van wezenlijke invloed is. Aandacht voor de adviesprocedure van de OR is dus belangrijk!

Bron: or rendement

Schuiven naar boven