voor nieuwe arbeidstijden eerst langs de OR

Uw OR heeft instemmingsrecht op regelingen die de arbeidstijden van de werknemers wijzigen. Dit recht komt echter te vervallen als de arbeidstijden zijn vastgelegd in de cao. Blijkt dat niet alle onderdelen in de cao zijn opgenomen, dan moet de bestuurder voor die onderdelen alsnog bij uw OR aankloppen voor instemming.

In een recente rechtszaak ging het om een OR-commissie die geen instemming had gegeven voor een roosterwijziging. Door de wijziging zouden de werknemers vaker moeten komen werken en dan minder uren draaien. De werkgever wilde zijn besluit alsnog doorvoeren en vroeg de rechter om vervangende instemming.

Instemmingsrecht voor zaken die niet in de cao staan
Volgens de werkgever bevatte de standaard-cao al heel veel regels over de roosters. In dat geval zou er geen instemmingsrecht van de OR nodig zijn. Toen de kantonrechter de cao erop nasloeg, bleek dat de roosters inderdaad aan bod kwamen, maar dat lang niet alles was vastgelegd. Op de onderdelen die niet waren vastgelegd, was het instemmingsrecht van de OR gewoon van toepassing.

Werknemers zagen nieuwe roosters niet zitten
De OR gaf vervolgens aan dat de roosterwijziging zou leiden tot minder arbeidsplaatsen en onduidelijkheid over de inzet van uitzendkrachten. Daarnaast zagen de werknemers de nieuwe roosters helemaal niet zitten. De rechter overwoog al deze nadelen, maar was van mening dat die niet opwogen tegen de kostenbesparing die de roosterwijziging voor de werkgever zou opleveren. Daarom kreeg de werkgever vervangende toestemming van de rechter om de roosterwijzigingen toch door te voeren.

Kantonrechter Amsterdam, 2 oktober 2014
 

Schuiven naar boven