OR toch invloed bij arbeidstijden

De ondernemingsraad (OR) heeft een flinke invloed bij beslissingen over het arbobeleid en de arbeidstijdenregelingen. Zijn hierover regels vastgelegd in de cao, dan is instemming van de OR echter niet nodig. De werkgever moet dan alleen voor de zaken die niet in de cao staan bij de OR aankloppen.

In een recente rechtszaak ging het om een OR-commissie die geen instemming had gegeven voor een roosterwijziging. Door de wijziging zouden de werknemers vaker moeten komen werken en dan minder uren draaien. De werkgever wilde zijn besluit alsnog doorvoeren en vroeg de rechter om vervangende instemming.

Lang niet alles over arbeidstijden was in de cao vastgelegd
Volgens de werkgever bevatte de standaard-cao al heel veel regels over de roosters. In dat geval zou er geen instemmingsrecht van de OR nodig zijn. Toen de kantonrechter de cao erop nasloeg, bleek dat de roosters inderdaad aan bod kwamen, maar dat lang niet alles was vastgelegd. Op de onderdelen die niet waren vastgelegd, was het instemmingsrecht van de OR gewoon van toepassing.

Kostenbesparing voor de werkgever was aanzienlijk
De OR gaf vervolgens aan dat de roosterwijziging zou leiden tot minder arbeidsplaatsen en onduidelijkheid over de inzet van uitzendkrachten.  Daarnaast zagen de werknemers de nieuwe roosters helemaal niet zitten. De rechter overwoog al deze nadelen, maar was van mening dat die niet opwogen tegen de kostenbesparing die de roosterwijziging voor de werkgever zou opleveren. Daarom kreeg de werkgever vervangende toestemming van de rechter om de roosterwijzigingen toch door te voeren.

Kantonrechter Amsterdam, 2 oktober 2014, ECLI (verkort): 6777

Bron: Arbo Rendement

Schuiven naar boven