“werkdrukkompas” hulpmiddel voor aanpak werkdruk

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de communicatiecampagne campagne ‘Check je werkstress’ gelanceerd om van werkstress een bespreekbaar onderwerp te maken op de werkvloer. Een nieuw Werkdrukkompas laat zien wat werkdruk is en hoe het kan worden aangepakt.

Het Werkdrukkompas is een gratis middel dat de werknemers in uw organisatie, de OR of de arboprofessional kunnen inzetten om met de bestuurder het gesprek aan te gaan over de werkdruk in de organisatie. U beantwoordt de stellingen in het Werkdrukkompas en op basis daarvan krijgt u een weergave te zien van de situatie in uw organisatie op het gebied van werkdruk. Ook krijgt u naar aanleiding van deze antwoorden een presentatie die op maat is gemaakt voor uw organisatie. Zo kunt u gelijk in gesprek met de bestuurder over de werkdruk in de organisatie en overleggen over een goede aanpak ervan.

Hoeveelheid werk en tijd niet in balans volgens Werkdrukko​mpas

Het Werkdrukkompas geeft aan op welke punten de organisatie verbeteringen kan aanbrengen, zodat de werkdruk voor de werknemers lager wordt. Blijkt bijvoorbeeld dat de hoeveelheid werk en de beschikbare tijd daarvoor niet goed in balans zijn, dan is het goed om daar op tijd aandacht aan te besteden. Het kan namelijk leiden tot werkdruk voor uw achterban.

Instemmingsrecht bij maatregelen om de werkdruk aan te passen

De oplossingen die het Werkdrukkompas biedt, neemt uw OR mee in het gesprek met de bestuurder. Neem hierbij zelf het initiatief met uw OR en als het arbobeleid wordt aangepast naar aanleiding van de bevindingen in de organisatie, is uw instemmingsrecht van toepassing (artikel 27 lid 1d WOR

Bron: OR Rendenment

Schuiven naar boven