werkkostenregeling in de belangstelling

De Werkkostenregeling is per 1 januari 2011 al ingevoerd, maar staat voor veel werkgevers dit jaar pas volop in de belangstelling. Per 1 januari 2015 hebben bedrijven niet langer de keuze tussen de Werkkostenregeling (WKR) of het oude systeem. Vanaf 2015 geldt alleen nog maar de WKR.

Met de Werkkostenregeling komt er een einde aan de huidige wijze waarop werkgevers aan werknemers bepaalde vergoedingen verstrekken, zoals het kerstpakket, de kantoorfiets, het jaarlijkse bedrijfsuitje en bedrijfsfitness. Werkgevers mogen nog maar 1,5 procent van het totale fiscale loon op jaarbasis gebruiken voor dergelijke vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers, de zogenaamde ‘vrije ruimte’. Over vergoedingen en verstrekkingen die de vrije ruimte te boven gaan, moet de werkgever een eindheffing betalen van 80 procent. Dus voor iedere 1000 euro die de werkgever vanaf 2015 boven de vrije ruimte vergoedt, betaalt hij 800 euro aan de fiscus.

Voor een aantal vergoedingen, de ‘gerichte vrijstellingen’ genaamd, geldt het maximum onder de vrije ruimte niet. Dit betreft bijvoorbeeld kosten voor vervoer, maaltijden en het volgen van een opleiding. Vergoedingen voor dergelijke kosten kennen een eigen specifieke maximum. Behalve gerichte vrijstellingen kent de WKR ook zogenaamde ‘nihil waarderingen’. In dit geval gaat de vergoeding in het geheel niet ten koste van de vrije ruimte. Denk hierbij aan de werkplek en de computer waar de werknemer gebruik van maakt.

Als je als werkgever een eindheffing van 80 procent wil voorkomen, is het verstandig te inventariseren welke arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming allemaal van toepassing zijn. Verder is van belang te weten of en in hoeverre deze voorwaarden onder de WKR kunnen worden voortgezet, of zullen moeten worden aangepast. Hoewel aan een wijziging van bestaande arbeidsvoorwaarden een fiscale achtergrond kleeft (namelijk de verplichte invoering van de WKR), zal een wijziging ook arbeidsrechtelijk door de beugel moeten kunnen. Een werkgroep bestaande uit een aantal werknemers dat met de WKR zal moeten werken moet zich de komende maanden bezighouden met de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en processen. Deze werkgroep speelt ook een belangrijke rol bij het informeren en consulteren van het personeel. Indien de onderneming een ondernemingsraad (OR) heeft, zal de OR hierin een belangrijk rol kunnen vervullen.

Bron: PW De Gids
 

Schuiven naar boven