Werknemer denkt niet over toekomst onderneming

Een fiks deel van het personeel denkt niet echt mee over de toekomst van het bedrijf. Net even een stapje harder lopen om de werkgever te helpen in moeilijke tijden, is er ook al niet bij.

Dat concluderen Nederlandse ondernemers in de enquête van Forum, het opinieblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Lui zijn de werknemers echter niet, zo menen de respondenten. De meeste tot alle werknemers weten juist van aanpakken, is de ervaring van driekwart van de werkgevers.
Een ruime meerderheid durft te beweren dat de meeste werknemers zichzelf terugverdienen. Maar, zo zegt een van de respondenten: "Werknemers hebben de instelling dat alles hen voorgekauwd moet worden. Ik mis weleens de intrinsieke drijfveer om initiatieven te ontplooien."

Ontslagrecht
Als werkgever naar believen mensen zouden kunnen ontslaan, dan hadden de meeste respondenten hun lijstje wel klaar. Op de vraag 'Heeft u werknemers in dienst van wie u eigenlijk het liefst afscheid zou willen nemen?', antwoordde 72 procent 'Ja, een enkeling'. Voor 6 procent van de ondernemers gaat het daarbij zelfs om een flink aantal personeelsleden. Werknemers ontslaan die niet meer in de organisaties passen, is echter duur als werknemers al lang bij het bedrijf werken, stellen veel werkgevers.

Bron: OR Informatie

Schuiven naar boven