In 2015 minder arbo-inspecties door SZW

In 2015 zal de Inspectie SZW 1.500 minder inspecties en onderzoeken op het gebied van arbeidsomstandigheden uitvoeren dan in 2014. Onderzoek naar bedrijfsongevallen, klachten en tips over arbeidsomstandigheden wordt specifieker. Dat blijkt uit het Meerjarenplan 2015-2018.

Het lagere aantal arbo-inspecties komt door afspraken die nog door kabinet Rutte I zijn gemaakt. 2015 is het laatste jaar waarin deze afspraken worden uitgevoerd. Dit scheelt maar liefst 160 volledige banen. Om dit op te vangen, worden diverse maatregelen doorgevoerd:

• De Inspectie zal selectiever onderzoek doen naar bedrijfsongevallen, klachten en tips over arbeidsomstandigheden. Het aantal inspecties en onderzoeken gaat van 17.500 in 2014 naar 16.000 in 2015.
• De Inspectie SZW gaat in minder sectoren onderzoek doen uit eigen beweging.
• De Inspectie SZW stopt met het handhaven van de Europese regelgeving bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) vervalt niet, maar de controle erop wordt meegenomen bij reguliere controles.

Startende ondernemingen weten te weinig over arboverplichtingen
Nieuw in 2015 zijn de zogenoemde bel-inspecties. In een telefoongesprek vraagt de Inspectie SZW ondernemingen naar hun preventiemedewerker en de RI&E. Blijkt een onderneming geen preventiemedewerker of RI&E te hebben, dan volgt verdere inspectie. Als daarbij blijkt dat een onderneming de kernbepalingen van de arbozorg niet nakomt, kan een herinspectie volgen.

Bij deze bel-inspecties is er – in samenwerking met ondernemersplatforms en de Kamers van Koophandel (KvK’s) – extra aandacht voor startende ondernemingen. Veel starters weten volgens de Inspectie SZW namelijk nog onvoldoende over hun arboverplichtingen.

Bron: Arbo Rendement
 

Schuiven naar boven