wetsvoorstel Asscher over WOR uitgesteld

Het wetsvoorstel van minister Asscher om de WOR (Wet op de ondernemingsraden) te wijzigen op het gebied van zeggenschap t.a.v. topbeloningen is voorlopig uitgesteld. Het voorstel wordt weer in behandeling genomen als er een kabinet geformeerd is.

De positie van de ondernemingsraad mag volgens de minister sterker worden als het gaat om onevenredige beloningsverschillen. Zo diende hij het wetsvoorstel in de zomer van 2016 in.

Onevenredige beloningsverschillen kunnen de arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen schaden. Het gesprek tussen OR en bestuurder/werkgever kan bijdragen aan het voorkomen hiervan. De regering was van mening dat dit meer ondersteund kan worden.

In de huidige situatie is in artikel 31d van de WOR geregeld dat de ondernemer schriftelijke informatie moet verstrekken aan de OR over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de werknemers en de beloningsafspraken van het bestuur. Hiermee wordt niet automatisch geregeld dat deze ook tijdens het overleg tussen OR en bestuurder besproken worden. Het blijft een gevoelig onderwerp en een OR kan een drempel ervaren om dit bespreekbaar te maken.

De voorgestelde wijziging heeft tot doel de WOR aan te passen zodat een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, ook die van het bestuur, verplicht wordt gesteld. De verplichting zou gaan gelden op ‘grote’ ondernemingen waar meer dan 100 personen werkzaam zijn. Voorlopig blijkt hier dus nog geen sprake van.

Bron: Overheid.nl

Schuiven naar boven