Winters werk en gezondheidsrisico’s

Het is weer winters in Nederland. Werknemers en werkgevers moeten daar rekening mee houden als een werkplek te koud is. Het heeft effect op de prestaties en verhoogt de kans op ziek worden. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die buiten werken, maar ook in koelcellen of onverwarmde loodsen. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld medewerkers in de bouw, militairen, politie, logistiek, fruittelers, lassers of postbezorgers.

Beperken gezondheidsschade
De werkgever moet ervoor zorgen dat gezondheidsschade door kou zoveel mogelijk beperkt wordt. Daarbij kunnen de volgende maatregelen gezondheidsschade beperken:

Het afschermen van de werkplek van kou, sneeuw regen of wind.
Zorgen voor goede warmtebronnen die uiteraard ook voldoende warmte genereren en werken.
Contact voorkomen met koude materialen.
Als persoonlijke beschermingsmiddelen onvoldoende soelaas bieden dan is het zaak de duur van werkzaamheden in te perken en af te wisselen met warme werkplekken.

TNO heeft een koudewijzer ontwikkeld waarin de gevoelstemperatuur wordt aangegeven in Europa. Hierin wordt ook aangegeven wanneer er een verhoogd risico op letsel door de kou aanwezig is.

Werken in de bouw: vorstverlet
In de CAO – Bouwnijverheid staan regel voor het werken onder koude omstandigheden. Enkele aandachtspunten hieruit zijn:

Als de werkplek door ijzel of sneeuw niet begaanbaar is of als er geen beschermende kleding beschikbaar is mag het werk geweigerd worden door de werknemer.
Bij een vorstverlet worden werknemers doorbetaald.
De gevoelstemperatuur die door het KNMI wordt aangegeven is bepalend. Als deze lager is dan -6˚C mogen werknemers (vallend onder de cao) het werk staken.
Ook andere CAO’s hebben vergelijkbare afspraken. Kijk deze dus even na.

Ondernemingsraad
De OR heeft als taak te waken over de arbeidsomstandigheden en te bewaken dat de werkgever zich houdt aan de afspraken die in de CAO staan. Als OR doe je er dus goed aan om eens te bespreken hoe de organisatie omgaat met extremere weersomstandigheden en wat daar preventief al voor is geregeld.

Bron: Arboportaal

Schuiven naar boven