3 tips bij adviesrecht OR

Het adviesrecht van de ondernemingsraad staat omschreven in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Waar moet de ondernemingsraad op letten wanneer hij een adviesaanvraag ontvangt?

Links: adviesrecht – wet op de ondernemingsraden – adviesaanvraag

1. Adviesaanvraag schriftelijk indienen
Zorg dat de bestuurder de adviesaanvraag met de bijbehorende informatie schriftelijk indient. In de adviesaanvraag moet concreet vermeld staan waarover de bestuurder advies vraagt. Een bestuurder kan dus niet volstaan met: 'Hierbij vragen wij de ondernemingsraad advies uit te brengen over bijgevoegde notitie'.

2. Controleer op voldoende informatie
Beoordeel de adviesaanvraag direct na ontvangst op de wettelijk verplichte informatie. In een adviesaanvraag moet de bestuurder aangeven:
• Welk voorgenomen besluit hij wil nemen
• Waarom hij dit besluit wil nemen
• Wat de gevolgen hiervan zijn voor het personeel
• Welke maatregelen de bestuurder neemt tegen eventuele negatieve consequenties voor het personeel

3. Opvragen meer informatie
Is de adviesaanvraag niet compleet, vraag dan schriftelijk de ontbrekende informatie op. Geef hierbij aan dat de behandeling van de adviesaanvraag stil ligt tot de betreffende informatie is ontvangen. Meldt hierbij ook voor welke datum de ondernemingsraad de informatie nodig heeft, om zo te voorkomen dat de bespreking van het onderwerp in de OR-vergadering stagneert. In artikel 25 van de WOR staat omschreven over welke onderwerpen de OR adviesrecht heeft.

Bron: ORnet
 

Schuiven naar boven