hogere nettolonen en hogere werkgeverslasten

Werknemers met een modaal inkomen gaan er in 2014 maandelijks zo’n € 33 netto op vooruit. Voor de lage inkomens gaat het om € 55. Dat is dus een goed begin van het jaar voor uw achterban. Aan de andere kant ziet de bestuurder zijn kosten voor de werknemers met ongeveer 4,5% toenemen.

De werknemers met lagere inkomens houden meer loon over omdat zij minder belasting betalen en een hogere heffingskorting hebben. De hogere inkomens gaan er juist iets op achteruit, omdat de arbeidskorting afneemt en doordat de algemene heffingskorting afhankelijk wordt van het  inkomen. Het gaat om maximaal € 52 bij een inkomen van € 6.500 per maand. Dit heeft HR- en salarisdienstverlener ADP berekend. Het is wel mogelijk dat de lonen in bepaalde sectoren hoger of juist lager uitkomen dan het gemiddelde; dat is te verklaren door stijgingen en dalingen van de pensioenpremie.

Toename werkgeverspremies van 4,5%
Voor de bestuurder ziet het er minder gunstig uit. De premies die werkgevers betalen voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet laten namelijk een toename zien van 18,33% in 2013 naar 19,16% in 2014. Afhankelijk van de sector kan de stijging ook hier een stuk hoger uitkomen.

Informatie over pensioen en loonstrook
De bestuurder heeft de taak om de werknemers te informeren over de pensioenregeling. Uw achterban heeft daarom waarschijnlijk al gehoord of de pensioenpremies in 2014 stijgen of dalen. Daarnaast is het handig voor uw achterban om te weten hoe het loonstrookje in elkaar zit. Zo kunnen zij zelf in de gaten houden of de bedragen die daarop staan wel kloppen.
Zouden de werknemers in uw organisatie hierbij wel wat hulp willen? Stap dan eens met uw OR naar de salarisadministratie en regel een workshop waarin werknemers de loonstrook kunnen leren lezen. Duidelijke uitleg op het intranet is natuurlijk ook een optie.

Bron: OR Rendement

Schuiven naar boven